Aflevering 8

Mogen gemeentes zelf bepalen waar het geld naartoe gaat?

Shownotes

Luister op Spotify, Soundcloud of Apple Podcast.

Tijdsschema

 • 00:00 – 05:21 Intro
 • 05:21 – 09:44 De hervorming van de subsidies
 • 09:44 – 12 :12 Wie vroeg om de hervorming?
 • 12:12 – 16:04 Is het geld juist terecht gekomen?
 • 16:04 – 21:11 De methodologische strategie van het doctoraat
 • 21:11 – 25:29 Het verschil tussen lokale en Vlaamse prioriteiten
 • 25:29 – 40:40 Wat bepaalt de mate van lokale autonomie?
 • 40:40 – 42:45 Effecten voor de lange termijn?
 • 42:45 – 46:18 Adviezen aan beleidsmakers
 • 46:18 – 47:01 Slot

Wil je meer weten over de onderwerpen die we hebben besproken? We hebben een overzichtje gemaakt van de relevante publicaties van Jolijn:

 • De Roover, J., Wynen, J., Van Dooren, W., & Boon, J. (2022). Lokale beleidsvrijheid: geven en nemen? Over de relatie tussen formele beleidsvrijheid, ambtelijke capaciteit, schaal en politieke verandering. Bestuurswetenschappen, 76(1), 5-26.
 • De Roover, J. (2021). The players and the playing field [Doctoraat]. Universiteit Antwerpen.
 • De database om de uitgaven van lokale overheden te bekijken.

Heb je tips of suggesties? Mail dan naar politicologica@gmail.com

Gerelateerd